Category

Blogg
Have you ever wondered how physical objects seamlessly transition into the digital world? Enter the realm of 3D scanning, where technology transforms the tangible into the virtual with astonishing precision! 🌟 The Basics: What is 3D Scanning? At its core, 3D scanning is like giving real-life objects a digital passport. Using cutting-edge scanners, we capture...
Continue Reading
Kategorisering av produkter. De fleste produkter som selges på det europeiske markedet skal følge ett av to sett med direktiver. Enten sortes produktet under GPSD (General Product Safety Directive) og følger dermed de generelle sikkerhets normene for å selge produktet på det europeiske markedet, eller, så kommer det under en kategori som tilser at det...
Continue Reading
Ulike typer plast
Det skjer en stor utvikling på områder innenfor petrokjemiske og organiske alternativer, særlig på grunn av de mange krav som kommer som følge av ansvarlig miljø og klimapolitikk og følgelig fra forbrukersiden. Som produktdesignere og utviklere er det nesten umulig å vite om alt som rører seg til enhver tid, men å bruke fagkompetanse på...
Continue Reading
Petrokjemiske produkter og bærekraft
Plast er ikke bare plast – dette innlegget handler om ulike måter å tenke bærekraft, samt hjelpe deg med å stille de riktige spørsmålene før du starter opp produksjon av et miljøvennlig plastprodukt. Hva man skal bruke av petrokjemiske løsninger eller materiale generelt avhenger av mange faktorer, men i stor grad handler det om å...
Continue Reading
3D-printing av Ibsen-statuetter
Her hos oss på ProtoFAB printer vi aller mest mekaniske deler, komponenter og prototyper, men akkurat nå gjør vi noe ganske annerledes. Vi har fått inn en bestilling på 30 små Ibsen figurer som Telemark Fylkesmuseum selger som suvenirer! Figurene er printet i en av våre SLA600 printere her i Porsgrunn. Du er kanskje nysgjerrig...
Continue Reading
Hva? En prototyp eller prototype (av gresk, «førsteinntrykk») er en foreløpig utgave av et produkt. Noen går rett på å lage en fysisk håndlaget prototype uten å ha tegninger – mens andre gjør omfattende konstruksjon og designarbeid før de lager en prototype. En prototype lager man når man har behov for å se om en...
Continue Reading
Flasker i flere versjoner.
Etter å ha grublet i flere måneder og kanskje år – ja så oppdager du plutselig at ikke du er helt alene om å ha denne ideen. Da hender det at skuffelsen blir stor. Men det skal vi se litt på – det er ikke sikkert det er noen grunn til det! Man har dessverre...
Continue Reading
Innovasjon… et slitent uttrykk… men hva vil det si å være innovativ?Det kan selvsagt være et nytt program, et nytt produkt en ny dings – som gjør noe smart, som ingen har tenkt på før –Men det kan også være MÅTEN vi gjør ting på – prosesser frem til markedslanseringen, produksjonsmetode –  måten vi henvender...
Continue Reading
Når man har fått en idé og skal presentere den utad – er man ofte veldig ivrig etter å komme i gang. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med en søknad hos Innovasjon Norge. I denne prosessen kan du fort gå skoa av deg, men i denne fasen et det et begrep som er viktig...
Continue Reading
Planlegger produkt
Vi vokser stadig og ser nå etter en ny produktutvikler. Medisinsk utstyr. Smarthus-løsninger. Resirkulering. Mekanisk og elektromekanisk utstyr. Industrielle komponenter. Som produktutvikler i Pavels Innovation vil du jobbe med en rekke bransjer og fagområder. Du jobber i team, sammen med erfaren produktutvikler, industriell designer og produksjonsspesialist. Noen prosjekter får du selv fullt ansvar for. Prosjektene...
Continue Reading
1 2