Vi ønsker i så stor en grad som mulig å være behjelpelig for deg som går og tenker på en ny idé som kanskje kan bli din – eller noen andres, nye arbeidsplass.

Går du svanger med en idé som du ønsker å finne ut om lar seg gjøre å realisere? De fleste av oss har opplevd å få innfall som at “Dette må man kunne gjøre noe med…” i relasjon til produkter eller hjelpemidler. Pavels Innovation kan bistå i relevante prosesser i forkant av å etablere et produktutviklings prosjekt. Ofte kan en idé ha behov for flere ulike innspill eller markedsrettede, såvel som produksjons rettede tiltak for å kunne realiseres. Man må også tidlig legge opp en plan på gjennomføring av prosessen fra idé til marked. Dette handler ikke bare om å utvikle et produkt, men også hvordan man skal finansiere og kommersialisere.

Se vår oversikt: entreprenørskap i 6. trinn.

Produktutviklingsprosesser
About the author

2 Responses
  1. Hei.
    Jeg har ved et par anledninger forsøkt å komme i kontakt med dere, men uten å få respons på vanlige e-poster.
    Jeg har et par ideer til produkter, og kunne tenke meg hjelp til å få laget prototyper. Først ønsker jeg imidlertid å komme i kontakt med dere slik at graden av utvikling og informasjon omkring produktene kan bli avtalt. Jeg tar det dessuten for gitt at det lages en fortrolighetsavtale da et av produktene ønskes patentert.

  2. Kjetil Engelsen

    Vennligst ta kontakt vedrørende da jeg trenger hjelp til å realisere to patententerte produkter i markedet (bygg og anlegg)

Leave a Reply