Hvordan kan du forbedre produktet ditt?

Ved å raffinere designet på dine produkter ned på komponentnivå kan du oppnå mange fordeler. Vi har samlet en liste med vanlige forbedringer som kan bidra til å gjøre produktet ditt enda bedre og mer lønnsomt!

Team planlegger
  • Er sammenstillingen av produktet effektiv?
  • Kan enkelt komponenter skiftes ut til større eller mindre?
  • Kan noen deler slåes sammen, og bli mer effektive?
  • Kan materialer endres?
  • Produseres komponentene dine på en slik måte at kvalitet og pris er på et optimalt nivå?
  • Hva vil det koste å få produsert nøkkelkomponenter i eget regi fremfor å kjøpe «hyllevare»?
  • Har du riktig pris på deler som kjøpes inn?
  • Er kalkylen på deler som produseres i eget hus gangbar for å øke din konkurranse evne?
  • Bør du foreta en ny “benchmarking” på komponentnivå for å analysere om dagens kostnadsnivå kan endres?

Hvis du ønsker råd innenfor produktutvikling eller produktforbedringer er det bare å ta kontakt med oss her!

About the author

Leave a Reply