Innspill til gründere, startups og bedrifter som gjennomfører avklaringsprosesser relatert til produktidéer

Når man har fått en idé og skal presentere den utad – er man ofte veldig ivrig etter å komme i gang. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med en søknad hos Innovasjon Norge. I denne prosessen kan du fort gå skoa av deg, men i denne fasen et det et begrep som er viktig å gjennomføre i praksis, det å «skynde seg sakte».

Etter første skisse, modell og konsepter er det ofte lett for å bli fokusert på en løsning. Denne delen skal egentlig være en avklaringsprosess, der man viser frem idéen og finner ut hva folk mener om produktet ut fra et konseptuelt standpunkt.  Idéen altså – ! Spørsmålsvinklingen her er viktig når man skal gjøre en avklaring om en idé er god eller dårlig. Den tekniske løsningen skal man uansett jobbe med. Så kan man selvsagt også snuse litt på hva folk mener om løsningen (om man har for eksempel en minimums prototype). For å avklare om man er på rett spor og få indikerende budsjetter på hva noe slikt kan koste å lage, eller om man bør tenke i andre baner når det kommer til selve produkt. Det er alltid en fordel å ha noe, sånn at man kan vekke folks nysgjerrighet og få dem i tale. Dette gjør at avklaringsrunden også produserer brukbare innspill man kan jobbe videre med.

I denne fasen er det viktig å ha tungen rett i munnen – slik at man ikke ender opp med feil fokus. Det er bra å få innspill på løsninger, men svarene man er ute etter kan man hente inn basert på noe som kan være langt fra selve produktet man ender opp med til slutt. Kommer noen kunder og har masse innspill på løsningen man viser frem, er det et klart tegn på at de liker idéen i alle fall.

Blir du for opptatt av detaljer for tidlig, som du overhodet ikke har tatt høyde for verken tidsmessig eller budsjettmessig, kan prosjektet fort kjøre av sporet. Du kommer da fort ut av fokus fra «lysløypa» du egentlig har lagt opp til.

Når man skal gjennomføre avklaring må man gjøre dette på en måte som korresponderer med det man har valgt å legge ned som innsatsfaktor. I tidlig fase i utviklingsstadiet er det klart at en modell / MVP vil ha utfordringer, derfor må man finne tilpassede måter å snakke med brukere på. Dette kan du gjøre mens du går parallelt og skaffer deg erfaringer med idéen, «ute hos folket». Slike ting kan jo kanskje fungere dårligere, eller gå i stykker, derfor er dette viktig.

Når det blir fokus på tekniske løsninger går det flere timer med til dette, enn man kanskje strengt tatt trenger. Det er viktig å ha i bakhodet at dette tilhører noe som kommer lenger ned i prosjektløpet. Likevel både kan og bør man utvinne mest mulig av de tilbakemeldinger og det arbeid som gjøres. Du kan sanke mange gode innspill og en klarere forståelse av hva du bør fokusere på å få til, i forhold til å skape et produkt som dekker behovet på en smart måte. Kanskje ender man opp med en uventet og smartere måte, enn det man i utgangspunktet startet med i avklaringsrunden.

Gå alltid inn i avklaringsrunder med et åpent sinn

Det gode rådet er alltid å gå inn i avklaringsrunder med et åpent sinn.  Heng ikke alt for fast i teknikk og løsning, men få avklart om ideen har relevans, og kan produseres på en slik måte at det får en pris som kjøperen/kundene er villige til å betale for å få en løsning på utfordringen/problemet som løses med din idé.

About the author

1 Response
  1. Harish babu

    Excellent Read Erik. A product is basically what you think about how it should be. It’s a pictorial representation of what’s going on in your head. The first sketch is the hardest and most important and then the course follows. You could always have two ore more concepts for every thought. Brainstorming is the most important aspect of developing a product. It widens your thought process and ability to think.

Leave a Reply