Tom Einar Buer

Tom Einar Buer

Ansvarlig regulatoriske prosesser (medisintekniske produkter)
Tom Einar Buer er vår ansvarlige på regulatoriske forhold knyttet til utvikling av medisintekniske produkter. Han har gjennomført mange regulatoriske prosesser og er også ekspert innen prosesser relatert til "DFM", maskinkonstruksjon, maskiner for produksjon av komponenter, og prosjektadministrasjon på større prosjekter.

Contact Info

Phone : 90211660
Email : Tom@pavelsinnovation