Perspektiv på det med PATENT: Man har en god idé – Hva nå?

Etter å ha grublet i flere måneder og kanskje år – ja så oppdager du plutselig at ikke du er helt alene om å ha denne ideen. Da hender det at skuffelsen blir stor. Men det skal vi se litt på – det er ikke sikkert det er noen grunn til det!

Man har dessverre ofte litt lett – menneskelig talt – ikke å identifisere sin egen idé med ord og uttrykk som kunne være naturlig å tenke på, og ha fantasi til å oversette dette på flere språk – OGSÅ gjøre et google søk, for å se hva som finnes av tilstøtende eller lignende ideer på markedet. I Pavels Innovation AS har vi mye erfaring i å gjøre dette for flere kunder som kommer til oss – i kraft av at vi føler det er nødvendig for å hjelpe kundene riktig ut på hoppkanten – FØR de starter en prosess.

Derfor er det viktig å gjøre følgende:

1. Gjøre et patentsøk for å finne ut HVA konkurrenter eventuelt har patentert, for å omgå disse. (Freedom to operate)

2. Identifisere hvilke sider av eget produkt man muligens kan patentere, eller design beskytte.

3. Tenke strategisk på hvordan man skal treffe markedet med sitt produkt/design og pris – og posisjonere seg / sette støtet der man tror man kan gjøre en god forretning.

4. Lage et godt prospekt og introdusere for enkelt innkjøpere i målgruppen for å se om man kan nå frem, før man har laget produktet.

Prospektet bør man få hjelp til av et industridesign firma som også kan bistå litt med forretningsrådgivning. F.eks Pavels Innovation AS.

Har noen andre samme idé som deg?

En del gründere tusler av gårde med halen mellom beina når de oppdager at et kobbel andre oppfinnere har hatt samme idé som dem selv. Men det trenger absolutt ikke være negativt – det viser snarere tvert imot at flere har vurdert og kommet frem til at her er det et marked.

Er problemstillingen logisk nok – vil det sjelden være slik at man er helt alene. En produktidé kan også være en god forretning hvis man har evnen til å jobbe målrettet.

Da handler det om å posisjonere seg og ta de riktige grepene på design og markedsstrategi.

Jeg pleier si – dersom det var slik at man skulle gi opp fordi noen andre har en tilsvarende idé – Ja da hadde vi alle fortsatt kjørt rundt i Ford modell T. Vi hadde bare hatt en type vannkaraffel, TV kanne, lenestol, tannbørste, og «what so ever». Men det er jo ikke tilfellet. Nye tannbørster med alskens innovasjoner introduseres i markedet nesten annenhver uke.

Derfor er din hovedrolle som “dingse-grunder”, etter min mening, å bygge opp om ideens forretningspotensial, og prøve å gjøre produktet designmessig unikt, og muligens tilføre funksjonalitet som kanskje kan patenteres/beskyttes på et eller annet vis. Også er det jo opp til patentkontorene og vurdere hva som kan patenteres.

Dette er noe de fleste grundere som baserer seg på produktideer må lære seg. Patent eller ikke patent – det kan like fullt være en god forretning. Det er viktig å ta med seg!

Bør jeg ta patent?

En like viktig side av patentundersøkelser og muligheter/begrensninger er ikke bare om man kan få patent – men like mye å finne ut om man har «freedom to operate». Hvis man KAN patentere er det et strategisk så vel som forretningsmessig valg man må ta. Det kan være veldig lukrativt å patentere – eller kanskje ikke. Dette er veldig avhengig av hva det er, hvilke markeder man går inn i og hvor lett det faktisk vil være å omgå et eventuelt patent som man tar ut på produktet.

Av og til kan det å være nummer 2, 4, eller 5 ut i sporet ikke være så veldig dumt. Patenterer du et produkt som har forløpere eller konkurrenter i markedet – må patentagenten gjøre en veldig god jobb – både for å gi deg “level” og ulikhet nok – og det man i patentspråket kaller for “freedom to operate”. Du vil ikke kunne gjøre noe med de 2,3, 4 andre… Men du vil kunne hindre dem i komme opp på samme utviklingsnivå som deg – og du vil gjøre det enda vanskeligere for nye å komme til, da både forgjengerne dine, og ditt patent – vil stå i veien for NYE patenter og “freedoms to operate” Dette er sannheter av stor forretningsmessig verdi som mange ser ut til ikke å tenke på i det hele tatt.

Dette må grundere sette seg litt inn i – hva passer for meg? Særlig «dingse» grundere. Det er viktig at ikke man BARE tenker viktighet av å FÅ patent.. for det er IKKE alltid at det er viktig. Like fullt er kunnskap om IPR viktig på den måten at man ikke snubler i IPR når man er godt i gang med forretningen sin.

Spør du meg? Jeg vil si det er 50/50 viktig å få patent som “freedom to operate” – likefullt er det klart at dersom du kan få patent – så kan det bli veldig attraktivt for deg, og du kan da lisensiere det ut til andre og større selskaper som opererer i det segmentet du skal inn i – eller du kan skaffe deg et “monopol” på din egen idé som kan være smart – så lenge du klarer å utnytte det markedspotensialet du har med din idé.

Lykke til.

About the author

Leave a Reply