Fra idé til ferdig produkt

Fra idé til ferdig produkt

Har du en idé du ønsker å utvikle? Vi har lang erfaring i å bistå kundene våre med å utvikle produkter og kan fungere som partner i hele produktutviklingsløp. Enten om du er en gründer og skal i gang med utviklingen av din nye idé, eller om du er en etablert bedrift og skal utvikle et produkt til bruk internt eller eksternt, så kan vi hjelpe deg!

Rådgiver innen prosessene idé til ferdig produkt hos oss er:
Erik Pavels Petersen: 930 67 324
Email: erik@pavelsinnovation.no

Vår prosess

Pavels Prosess

Hvordan går vi frem i utviklingen av et nytt produkt?

Design og konseptutvikling

1. Idépresentasjon

Diskutere idé – opprette veikart for prosessen, budsjettere så nøyaktig som mulig.

2. Designforslag

Utføre og illustrere konseptforslag og presentere idé  – kanskje ved hjelp av enkle prototyper.

3. Engineering

Design for produksjon. Gjøre veivalg basert på konsepter for løsning som skal industrialiseres. Produktutvikling og CAD.

Industrialisering

4. Utvikling av prototyper

Gjøre relevant prototyping ved hjelp av CNC, 3D-print, Vakuumforming, eller annen relevant metode.

5. Design av produksjonsteknologi

Endelige design review – velge produksjonsplattform, designe verktøy og prosess for produksjon.

6. Fremstille produksjonsverktøy og metode

Teste ut og kalibrere endelig resultat, eventuelle sertifiseringer før oppstart av produksjon.

7. Deploy

Sette i gang produksjonen av ferdig utviklet produktet.

Hva kreves av en god idé?

 • Den må være mulig å gjennomføre eller implementere.
 • Den bør levere bærekraftige markedsdifferensiatorer.
 • Den må kunne løfte virksomheten på en måte som direkte eller indirekte bidrar til økt fortjeneste og verdi.
  • Effektivitet
  • Bekvemmelighet
  • Miljø
  • Besparelser
  • Renommé
  • Osv.

Tjenester

Design

Vi gjør produktdesign og emballasjedesign.

Prototyper

Vi lager store og små modeller med ulike materialer og teknikker.

Engineering

Vi kan få det til å fungere og være produksjonsvennlig.

Produksjon

Vi driver med mange produksjonstyper og kan bistå deg i valget av metode.

Lurer du på hvordan vi kan bistå deg i utviklingen av produktet ditt?