Engineering

Engineering

Når nye produkter skal utvikles – eller et gammelt produkt trenger ny design, kan Pavels Innovation være din samarbeidspartner i prosessen. Produktutvikling med moderne 3D-teknologi gjør at vi lettere kan kommunisere både med fabrikker og kunder om de tekniske løsninger. Datamodellene brukes som kildefiler både til maskinering og til produksjon av ulike komponenter og verktøyer til det vi skal tilvirke. Vi trives godt med tekniske utfordringer og ser frem til å bistå deg med engineering.

  • Engineering
  • Mekanisk sammenstilling
  • Modellering
  • Visualisering
  • 2D-tegninger
  • Solid Works
  • 3D studio Max

Vår kompetanse innen engineering

Vi utfører teknisk design og konstruksjon på oppdrag fra kunder. Våre områder innen teknisk konstruksjon innbefatter mekanisk sammenstilling, modellering og 2D tegninger (DWG, DXF, PDF). Vi bruker seneste teknologi innen teknisk modellering. Vi benytter oss blant annet av Solid Works, 3D studio Max og diverse tilleggsprogrammer for visualisering. Våre ingeniører innen engineering er effektive i bruken av 3D-programvare for teknisk design og utvikling.

Erfarne ingeniører

Våre erfarne ingeniører innen engineering har høy teknisk kompetanse og lang fartstid innenfor en rekke programvarer.

Moderne 3D-teknologi

Vi benytter de nyeste programvarene for 3D-teknologi.

Tjenester

Design

Vi gjør produktdesign og emballasjedesign.

Prototyper

Vi lager store og små modeller med ulike materialer og teknikker.

Engineering

Vi kan få det til å fungere og være produksjonsvennlig.

Produksjon

Vi driver med mange produksjonstyper og kan bistå deg i valget av metode.

Skal du i gang med et prosjekt? Ta kontakt for en å sparre med!