Design

Design

Ønsker du å komme i gang med utviklingen av produktdesignet eller emballasjedesignet? Da kan vi i Pavels Innovation bistå deg! Våre ekspert designere hjelper deg å utvikle et funksjonelt design. Vår filosofi er gjennom kreative prosesser å drive frem innovative løsninger og god design for våre klienter. Det er vår oppgave å gjøre dine prosjekter attraktive og bringe liv til dine ideer, slik at andre kan ha glede av dem. Målsettingen for alt vårt arbeid er at vi sammen kan ha suksess.

  • Design
  • Industriell design
  • Produktutvikling
  • Funksjonell design
  • Grafisk design
  • Konseptutvikling

Vår kompetanse

Det å kunne visualisere ideer før produktet er laget er en av våre spesialiteter. Vi utfører industriell design og produktutvikling for kunder i ulike markedssegmenter. Produktutvikling og industridesign henger uløselig sammen. Disse er vevd inn i hverandre i det som vi ofte kaller det optimale kompromiss, mellom funksjon og design. Vi har derfor alltid stort fokus både på design, funksjon, materiale og bruker- og produksjons vennlighet. Det å ikke ha disse tingene i tankene fra begynnelsen av i en produktutviklingsprosess, vil kunne føre til akkumulering av store kostnader lenger inne i prosjektet. Vi presenterer også på våre sider arbeider med grafisk design – gjerne i relasjon til produkter som for eksempel en del av produktets utsmykning, emballasje og lignende.

Ekspert designere

Vi har et dyktig team som har lang erfaring med å utvikle ulike produktdesign innen flere kategorier.

Funksjonelt design

Vi er opptatt av å utvikle et funksjonelt design. Vi leter hele tiden etter nye og smarte løsninger, som kan skape et innovative produkter.

Produksjonsvennlighet

Det å lage et produkt som er produksjonvennlig er veldig viktig for oss. Dette sparer ofte mange feilgrep og unødvendig bruk av tid senere i prosessen.

Har du en idé?

Vi tilbyr «katalysatormøter» med gründere og idéhavere som ønsker å gjøre noe med sine ideer. Det å ha en idé kan ofte bare være starten til noe som kan bli enda bedre. Ved å sette sammen et kompetent team som kan kjøre gjennom ideen med ulike scenarioer og skisser, og løfte frem ulike måter å komme frem til gode løsninger på, vil kanskje få ideen til å gå fra å være noen løse tanker, til å bli et kommersielt gjennomførbart prosjekt. Gjennom research og konseptutvikling kan vi hjelpe deg med å raffinere og dyrke frem gode løsninger og utkast – som enten kan hjelpe til med å selge ideen videre til de partnere du trenger å ha med deg på veien, eller være starten på et utviklingsløp for å ta frem et produkt til markedet i din egen regi.

Våre tjenester

Design

Vi gjør produktdesign og emballasjedesign.

Prototyper og modellbygging

Vi lager store og små modeller med ulike materialer og teknikker.

Engineering

Vi kan få det til å fungere og være produksjonsvennlig.

Produksjon

Vi driver med mange produksjonstyper og kan bistå deg i valget av metode.

Skal du i gang med et prosjekt? Ta kontakt for en å sparre med!