Design

Produktdesign og emballasjedesign

Ønsker du å komme i gang med utviklingen av produktdesignet eller emballasjedesignet? Da kan vi i Pavels Innovation bistå deg! Våre ekspert designere hjelper deg å utvikle et funksjonelt design. Vår filosofi er gjennom kreative prosesser å drive frem innovative løsninger og god design for våre klienter. Det er vår oppgave å gjøre dine prosjekter attraktive og bringe liv til dine ideer, slik at andre kan ha glede av dem. Målsettingen for alt vårt arbeid er at vi sammen kan ha suksess.

  • Desgin
  • Produktdesign
  • Emballasjedesign
  • Grafisk design
  • Industriell design
  • Funksjonell design
  • Produktutvikling
  • Konseptutvikling

Vår kompetanse

Det å kunne visualisere ideer før produktet er laget er en av våre spesialiteter. Vi utfører produktdesign, emballasjedesign, industriell design og produktutvikling for kunder i ulike markedssegmenter. Produktutvikling og industridesign henger uløselig sammen. Disse er vevd inn i hverandre i det som vi ofte kaller det optimale kompromiss, mellom funksjon og design. Vi har derfor alltid stort fokus både på design, funksjon, materiale og bruker- og produksjons vennlighet. Det å ikke ha disse tingene i tankene fra begynnelsen av i en produktutviklingsprosess, vil kunne føre til akkumulering av store kostnader lenger inne i prosjektet. Vi presenterer også på våre sider arbeider med grafisk design – gjerne i relasjon til produkter som for eksempel en del av produktets utsmykning, emballasje og lignende.

Ekspert designere

Vi har et dyktig team som har lang erfaring med å utvikle ulike produktdesign innen flere kategorier.

Funksjonelt design

Vi er opptatt av å utvikle et funksjonelt design. Vi leter hele tiden etter nye og smarte løsninger, som kan skape et innovative produkter.

Produksjonsvennlighet

Det å lage et produkt som er produksjonvennlig er veldig viktig for oss. Dette sparer ofte mange feilgrep og unødvendig bruk av tid senere i prosessen.

Har du en idé?

Vi tilbyr «katalysatormøter» med gründere og idéhavere som ønsker å gjøre noe med sine ideer. Det å ha en idé kan ofte bare være starten til noe som kan bli enda bedre. Ved å sette sammen et kompetent team som kan kjøre gjennom ideen med ulike scenarioer og skisser, og løfte frem ulike måter å komme frem til gode løsninger på, vil kanskje få ideen til å gå fra å være noen løse tanker, til å bli et kommersielt gjennomførbart prosjekt. Gjennom research og konseptutvikling kan vi hjelpe deg med å raffinere og dyrke frem gode løsninger og utkast – som enten kan hjelpe til med å selge ideen videre til de partnere du trenger å ha med deg på veien, eller være starten på et utviklingsløp for å ta frem et produkt til markedet i din egen regi.

Tjenester

Design

Vi gjør produktdesign og emballasjedesign.

Prototyper

Vi lager store og små modeller med ulike materialer og teknikker.

Engineering

Vi kan få det til å fungere og være produksjonsvennlig.

Produksjon

Vi driver med mange produksjonstyper og kan bistå deg i valget av metode.

Skal du i gang med et prosjekt? Ta kontakt for en å sparre med!