Våre tjenester

Design

Vi kan produktdesign og emballasjedesign og løser fremtidens utfordringer

Prototyping

Vi kan utforme store og små prototyper med ulike materialer og teknikker

Engineering

Vi kan optimalisere for både funksjonalitet og produksjonsvennlighet

Produksjon

Vi kan håndtere mange produksjonsmetoder og veilede deg i valget

Hvem er vi?

Bilde fra kontoret til Pavels Innovation. Sitat på veggen, oransj stol og logo på veggen.

Pavels Innovation utvikler og designer produkter. Det innebærer: Industriell design, engineering og produktutvikling. I tillegg til visualisering ved hjelp av moderne 3D teknologi, samt produksjon av prototyper og modeller. 

Vi er en lønnsom partner for deg – enten du er i ferd med å ta frem nye produkter, modernisere og effektivisere komponenter for bedre økonomi/bruk, eller om du er av den sorten som har en god idé som du ønsker å utvikle.

Hvorfor velge oss?

Kreative

Vi er opptatt av å tenke nytt, utvikle nyskapende og innovative produkter. Sammen ser vi etter de mest kreative løsningene.

Fageksperter

Vi har et dyktig team som er eksperter på design, prototyper og modellbygging, engineering og teknologi, og produksjon. Vi gir deg rådene som skaper de beste løsningene.

Strategisk partner

Vi er en strategisk samarbeidspartner for våre kunder. Med lang erfaring fra flere produktutviklingsløp, bidrar vi til å ta riktige valg i utviklingen av et produkt.

Noen av våre kunder

Nyheter

Unlocking the Magic of 3D Scanning: From the Physical to the Virtual Realm!

Have you ever wondered how physical objects seamlessly transition into the digital world? Enter the realm of 3D scanning, where technology transforms the tangible into the virtual with astonishing precision! 🌟 The Basics: What is 3D Scanning? At its core, 3D scanning is like giving real-life objects a digital passport. Using cutting-edge scanners, we capture...
Continue Reading

Må alle produkter CE merkes?

Kategorisering av produkter. De fleste produkter som selges på det europeiske markedet skal følge ett av to sett med direktiver. Enten sortes produktet under GPSD (General Product Safety Directive) og følger dermed de generelle sikkerhets normene for å selge produktet på det europeiske markedet, eller, så kommer det under en kategori som tilser at det...
Continue Reading
Ulike typer plast

Ny teknologi utvikles kontinuerlig

Det skjer en stor utvikling på områder innenfor petrokjemiske og organiske alternativer, særlig på grunn av de mange krav som kommer som følge av ansvarlig miljø og klimapolitikk og følgelig fra forbrukersiden. Som produktdesignere og utviklere er det nesten umulig å vite om alt som rører seg til enhver tid, men å bruke fagkompetanse på...
Continue Reading

Skal du i gang med et prosjekt? Ta kontakt for en å sparre med!