Category

Dokumentasjon
Kategorisering av produkter. De fleste produkter som selges på det europeiske markedet skal følge ett av to sett med direktiver. Enten sortes produktet under GPSD (General Product Safety Directive) og følger dermed de generelle sikkerhets normene for å selge produktet på det europeiske markedet, eller, så kommer det under en kategori som tilser at det...
Continue Reading